NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE,  TÜRKİYE CANIM FEDA SANA,  www.ergenekon-destani.tr.gg Sitesi byAdnanoe Sunar....

| ANASAYFA | HAKKIMIZDA | TIP MERKEZİMİZE ULAŞIM | AİLE HEKİMLİĞİ | AĞIZ VE DİŞ SAGLIGI | ÇOCUK HASTALIKLARI | GENEL CERRAHİ | SAĞLIK RAPORLARI | İŞÇİ VE İŞYERİ SAGLIGI | İÇ HASTALIKLARI | KADIN HASTALIKLARI | TETKİKLER | AİLE HEKİMLİĞİ | AİLE HEKİMLİGİ PDF | TIP MERKEZİ YÖNETMELİĞİ | TIP MERKEZLERİNİ ZOR GÜNLER BEKLİYOR | ATATÜRKÜN SÖZÜ | ATATÜRKÜN SAGLIK İLE İLGİLİ SÖZLERİ | YENİ KİMLİK KARTLARI | SAGLIK BAKANLIGI SİTESİ | ANKARADA NÖBETÇİ EZCANELER | ÇALIŞANLARIMIZ | HASTA HAKLARI | İLETİŞİM |
TIP MERKEZİ SİTELERİMİZ: [ÖZEL DERMAN TIP MERKEZİ HASKÖY-ANKARA] [ÖZEL DERMAN TIP MERKEZİ HASKÖY-ANKARA]

www.derman-tip-merkezi.tr.gg Sunar,www.derman-tip-merkezi.tr.gg Sunar,www.derman-tip-merkezi.tr.gg Sunar,www.derman-tip-merkezi.tr.gg Sunar,
www.derman-tip-merkezi.tr.gg Sunar,www.derman-tip-merkezi.tr.gg Sunar,www.derman-tip-merkezi.tr.gg Sunar,www.derman-tip-merkezi.tr.gg Sunar,www.derman-tip-merkezi.tr.gg Sunar,
Copyright ©2007/2009, internetden Cumhuriyetimize Sahib Çıkan 52885'çi Siteyiz (Bütün Hakları) TOLUNAY SAĞ.HİZ.MED.İTH.İHR.PAZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ, 2 adet Sitemiz vardır, Özel Derman Tıp Merkezi. www.dermantip.tr.gg ve www.Derman-Tip-Merkezi.tr.gg ADİL IŞIK'a Aittir. Designed: byAdnanoe


 
   

Hasta Hakları

   
 


 

 

Hizmetlerimiz

İletişim

Hakkımızda

Ulaşım

Aile Hekimliği

Ağız ve Diş Sağlığı

Çocuk Hastalıkları

Genel Cerrahi

Sağlık Raporları

iş ve işyeri Sağlığı

iç Hastalıkları

Kadın Hastalıkları

Tetkikler

Aile Hekimliği Nedir?

Aile Hekimliği PDF

Tıp Merkezi Yönetmeliği

Tıp Merkezlerini zor Günler Bekliyor

Beni TÜRK Hekimlerine emanet ediniz.

Görevlilerimiz

Atatürkün Sağlık ile ilğili Sözleri

SGK Akıllı Kart Haberi

Sağlık Bakanlığı Sitesi

Ankarada Nöbetçi Eczaneler

Hasta Hakları

.

 


     
 

HASTA HAKLARI UYGULAMALARINDA DİKKAT EDİLECEK USUL VE ESASLAR 

1. Hasta Hakları Kurullarının ve Birimlerinin işleyişini kolaylaştıracak fiziki mekan, personel ve araç gereç eksiklikleri Yönerge doğrultusunda giderilecektir. 
2. Hasta Hakları Kurulları ve Birimleri Yönergede belirlenen şekilde teşekkül ettirilecek ve çalışmasını sürdürecektir. 
3. Hasta haklarına ilişkin uygulamalar internet üzerinden takip edildiğinden bilgisayar, internet bağlantısı gibi aksaklıklar giderilerek yaşanan sorunlar çözümlenecektir. 
4. Hasta Hakları Kurul Başkanı ve Birim Sorumlularının objektif ve tarafsız çalışmasını temin amacıyla Bakanlık onayı ile görevlendirilmektedir. Bakanlık tarafından görevlendirilen personelin dışında başka personelin kurul başkanı ve birim sorumlusu olarak görevlendirilmeleri şeklindeki uygulamalara gidilmeyecektir. Bu yönde bir ihtiyaç oluşması halinde gerekçesi ile birlikte Bakanlığa bildirilecektir. 
5. Hasta Hakları Kurul Başkanı ve Birim sorumluları, bu konuda hizmetiçi eğitim almış kişilerin arasından görevlendirilmektedir. Kurul Başkanlarının ve Birim sorumlularının değiştirilmesi Bakanlığın onayı ile mümkündür. 
6. Bakanlık tarafından düzenlenen hizmet içi eğitimlere katılmayanların kurul başkanı ve birim sorumlusu olarak teklif edilmemesi gerekmektedir. 
7. Hasta Hakları Birimlerinde çalışan personel, kendi istekleri dışında başka bir birim, kurum, kuruluş veya ünitede görevlendirilmeyeceklerdir. Bakanlıkça bu görevi yerine getirmek üzere görevlendirilen çalışanlarımız yaptıkları iş gereğince ayrımcılık veya ceza olarak algılanabilecek işlemlere tabi tutulmayacaklardır. 
8. Hasta Hakları Birim Sorumluları, birimlerde tam zamanlı olarak çalışacak ve kendilerine hastane içinde yada dışında ikinci görev verilmemeye özen gösterilecektir. 
9. Hasta Hakları Kurul Başkanları’nın, varsa hastanede yürütülen toplam kalite çalışmalarının içinde bulunmaları sağlanacaktır. 
10. Hasta hakları birimleri tarafından yerinde çözülen sorunlar ve istenen diğer istatistiki sonuçlar 6 ayda bir Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilecektir. 
11. Hasta hakları birimine ulaşan başvurular eğer yerinde çözülmemişse, aynı gün internet ortamına girilecektir. Başvuruların internete girilmesinde başka bir süreç izlenmeyecek, başvuruların herhangi bir şekilde tasnifine yol açacak davranışlardan kaçınılacaktır. 
12. Hasta hakları birimlerine ulaşan başvurular 15 iş günü içerisinde sonuçlandırılacaktır. 
13. Hasta Hakları Birimi olarak Yönergeye uygun olarak tahsisi edilen fiziki mekanlar hasta mahremiyeti açısından başka birimlerin veya kişilerin kullanımına (mesai içidışı) açılmayacaktır. 
14. Hasta Hakları Birimleri hastaların kolay ulaşabileceği tercihen polikliniklere yakın yerlerde oluşturulacak, birimi gösteren yön levhaları asılacaktır. 
15. Hasta Hakları Kurullarında görüşülen dosyalardan idari işlem yapılması amacıyla Başhekimliğe gönderilen dosyalar 657 sayılı kanun hükümlerine göre ivedilikle işleme konularak sonuçlandırılacaktır. Bu iş ve işlemlerin yapılmamasından dolayı doğacak idari ve adli sonuçlardan başhekimler birinci derecede sorumlu olacaklardır. 
16. Hastane yönetimi, tüm personelin tanıtıcı kimlik kartı takmasını sağlamak zorundadır. Personel kimlik tanıtım kartlarında çalışanın; adı, soyadı, mesleği, çalıştığı birim ve fotoğrafı bulunacaktır. Bu kimlik tanıtım kartı uzaktan rahat bir şekilde okunacak tarzda tasarlanacaktır. 
17. Hasta Hakları Kurul Başkanı ve Birim Sorumluları tarafından tespit edilen sorunların çözülebilmesi için periyodik hizmetiçi eğitimler düzenlenecektir. Bu eğitimler belirlenen program dahilinde yapılacak ve istatistiki sonuçlar en geç 30 gün içerisinde Bakanlığa gönderilecektir. 
18. Başvuru yapan hasta yada hasta yakınının kimlik ve adres bilgileri kurul başkanı ve birim sorumlusu dışında kimseyle paylaşılamaz. Kurul başkanı ve birim sorumlusu bu bilgilerin gizli tutulmasından sorumludur. Hastane yönetimleri bu gizliliğin sağlanması için gerekli olan tedbirleri almak zorundadır. 
19. Hasta Hakları Birimine ulaşan başvurulardan, muhakkik yoluyla incelenen veya adli mercilere intikal etmiş olanlar hakkında yürütülen işlemin sonuçlandırılması beklenir. Bu durum hakkında ilgiliye bilgi verilir. 
20. Hasta hakları kurul üyeleri kurulda görüşülen veya karar verilen bir başvuru ile ilgili olarak muhakkik olarak atanmayacaktır. 
21. Birden fazla hastane bulunan illerde sağlık kurumlarının ortak hareketini sağlamak üzere İl Koordinatörlüğü oluşturulması yoluna gidilecektir. 
22. Yerinde çözülen sorunlar defterine kaydedilen isimler ile kurulda görüşülen dosyalara ait bilgiler birim arşivinde saklanacaktır. Bakanlıkça internete girilen başvurularda hastanın ve başvuru konusu personelin isminin bulunduğu başvuru sonucu formu gizliliğe uyarak Bakanlığa gönderilecektir. 
23. Hasta hakları birim sorumlularının kılık kıyafetleri çalıştıkları birime uygun olmalıdır. Birim sorumluları, hasta hakları birim sorumlusu olduğunu belirtir yaka kartı takacaklardır. Birim Sorumluları üniforma olarak değerlendirilen kıyafetlerle çalıştırılmayacaklardır. 
24. Mevzuatta belirtilen hükümlere göre tıbbi müdahaleler öncesinde hastalardan belirlenen formatlara uygun olarak mutlaka rıza alınacaktır. 
25. Halen hasta hakları kurulu ve birimi oluşturulmuş hastaneler, bulundukları il veya ilçelerde yönerge doğrultusunda bu hizmetlerin yaygınlaştırılmasına (eğitim, planlama, bilgi paylaşımı vb.) yardımcı olacaktır.

daha fazla bilgi
Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No:3 (B) Blok 4.Kat Sıhhiye/ANKARA
Tel: 0.312.431 09 58 Fax: 0.312.432 42 73 - 434 42 58
http://www.saglik.gov.tr/extras/hastahaklari/giris.htm, e-posta: hastahaklari@saglik.gov.tr
 

                                                     Web Tasarım: byAdnanoe

 
 

Bugün 26745 ziyaretçi (40013 klik) kişi burdaydı!

 

 

Ziyaretinize Teşekkürler. Şuan. .Aktif Ziyaretçi
Copyright © 2007/2009, www.dermantip.tr.gg ve www.derman-tip-merkezi.tr.gg Siteleri ADİL IŞIK'a aittir.
Designed:byAdnanoe


Bu site 1024x768 çözünürlüğünde Firefox (1,2,3,3.5) - İnternet Explorer (7,8) - Google Chrome (1,2) - Opera (10) -Safari (4) tarayıcıları için optimize edilmiştir. (En iyi İnternet Explorer 7 ile)
| ANASAYFA | HAKKIMIZDA | TIP MERKEZİMİZE ULAŞIM | AİLE HEKİMLİĞİ | AĞIZ VE DİŞ SAGLIGI | ÇOCUK HASTALIKLARI | GENEL CERRAHİ | SAĞLIK RAPORLARI | İŞÇİ VE İŞYERİ SAGLIGI | İÇ HASTALIKLARI | KADIN HASTALIKLARI | TETKİKLER | AİLE HEKİMLİĞİ | AİLE HEKİMLİGİ PDF | TIP MERKEZİ YÖNETMELİĞİ | TIP MERKEZLERİNİ ZOR GÜNLER BEKLİYOR | ATATÜRKÜN SÖZÜ | ATATÜRKÜN SAGLIK İLE İLGİLİ SÖZLERİ | YENİ KİMLİK KARTLARI | SAGLIK BAKANLIGI SİTESİ | ANKARADA NÖBETÇİ EZCANELER | ÇALIŞANLARIMIZ | HASTA HAKLARI | İLETİŞİM |